CÔNG TY TNHH LOGISTICS PHONG PHÚ VINA

MỘT CHỮ TÍN - VẠN NIỀM TIN

HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI

 

Một trong những tiêu chí hoạt động của Phong Phú Vi Na là lợi ích công ty phải gắn liền với lợi ích cộng đồng. Việc phát triển công ty phải gắn liền với sự phát triển của xã hội nên toàn bộ CB CNV Phong Phú Vi Na đều rất tích cực trong các công tác thiện nguyện, giúp đỡ các hoàn cảnh còn khó khăn, vất vả.

 

 

 

ĐỐI TÁC THÂN THIẾT